Home knop
 • Organisaties en verenigingen 
 • Plaatselijk Belang 
 • Gemeente Aa en Hunze
  Toeristische informatie

  Hotel informatie

  Camping informatie

  Restaurant informatie

  Nieuws uit Gasselte en Kostvlies
  Klik op het artikel voor meer informatie


  Jaarvergadering

  De jaarvergadering is gehouden op 30 mei 2018. De concept notulen zijn hier te lezen.


  Toekomstagenda

  Naar aanleiding van het dorpsbelevingsonderzoek (link), dat in december is uitgevoerd in samenwerking met de Brede Overlegkring Kleine Dorpen (BOKD) en studenten Management van de Leefomgeving van Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden, is een toekomstagenda opgesteld. U kunt de toekomstagena hier bekijken.

  De toekomstagenda bevat de belangrijkste aandachtspunten voor het dorp in de komende jaren. Na de zomer zal de toekomstagenda met de gemeente Aa en Hunze besproken worden en zullen vervolgstappen worden gezet. Als u een bijdrage wilt leveren aan één van de aandachtspunten, dan kunt u contact opnemen met het bestuur.


  Dorpsplein Gasselte

  Het is een tijdje stil geweest rond het dorpsplein. Maar achter de schermen is er hard gewerkt door de werkgroepen. We hadden met de gemeente de afspraak dat er eerst overeenstemming moest zijn over de hoofdlijnen van het plan en de financiering, voordat we de volgende stap konden zetten. In de tussentijd vonden we het lastig om nieuws over de voortgang te melden, het was immers onzeker of de plannen goedgekeurd zouden worden. Maar nu kunnen we gelukkig onze plannen presenteren! Kijk hiervoor op dorpsplein.gasselte-kostvlies.nl.


  Glasvezel in Gasselte en Kostvlies

  Heel Drenthe voorzien van snel internet, dat wil de provincie Drenthe in 2019 bereiken. Het belang van snel internet (glasvezel) staat buiten kijf. In de nabije toekomst zal het bijvoorbeeld in de zorg en in het onderwijs van onschatbare waarde worden. Daarnaast staan ook bijvoorbeeld landbouwers, recreatieondernemers en thuiswerkenden te trappelen van ongeduld om snel internet. Zelfs al zou de behoefte aan snel internet niet persoonlijk gevoeld worden, dan nog is iedereen overtuigd van het algemene belang. Wij doen dan ook een beroep op uw noaberschap.

  In het zuidoosten van de gemeente Aa en Hunze heeft nog geen vraaginventarisatie plaatsgevonden. In de dorpen Gasselte-Kostvlies, Gasselternijveen, Gasselternijveenschemond en Gieterveen is vanuit de plaatselijke Dorpsbelangen werkgroepen Vraagbundeling snel internet opgericht. De werkgroepen willen samen met VerbindDrenthe (een provinciale organisatie die snel internet wil bevorderen) de behoefte aan snel internet in het dorp onderzoeken. Met de samenwerkende dorpen wordt de komende periode actie ondernomen om het minimale aantal aansluitingen (60% van alle huishoudens) te kunnen halen. De verwachting is dat het snelle internet volgens marktconforme prijzen aangeboden kan worden en dat het verschil met wat u nu voor het internet betaalt minimaal is.

  Meldt u direct aan als belangstellende voor snel internet! Heeft u interesse in glasvezel, vul dan dit formulier in.

  Heeft u vragen? Lees de flyer, kijk op http://www.wijkiezenglasvezel.nl/ of mail naar glasvezelgasseltekostvlies@gmail.com.

  Google Maps