Home knop
 • Organisaties en verenigingen 
 • Plaatselijk Belang 
 • Gemeente Aa en Hunze
  Toeristische informatie

  Hotel informatie

  Camping informatie

  Restaurant informatie

  Nieuws uit Gasselte en Kostvlies
  Klik op het artikel voor meer informatie


  Nu of nooit: glasvezel in Gasselte en Kostvlies

  Er is goed nieuws: glasvezel in Gasselte en Kostvlies is dichterbij dan ooit! Deze week ontvangen alle inwoners van Gasselte en Kostvlies post van Glasvezel Buitenaf en het Drents Glasvezel Collectief (DGC). Gooi deze brief vooral niet weg want deze bevat belangrijke informatie!

  Vanuit de werkgroep glasvezel Gasselte-Kostvlies hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt om ons aan te kunnen sluiten bij één van de grotere glasvezelinitiatieven in Drenthe. Daarbij hebben we samen met een aantal andere dorpen in het oosten van Aa en Hunze de keuze gemaakt om ons aan te sluiten bij DGC.

  Een goede keuze blijkt nu want DGC heeft Glasvezel Buitenaf bereid gevonden om glasvezel aan te leggen in de regio Noordoost Drenthe als 45% van alle inwoners voor 17 december een glasvezel abonnement afsluit. Alleen dan gaat het glasvezelnetwerk er echt komen. Sluit dus voor 17 december een abonnement af bij één van de dienstaanbieders en overtuig uw dorpsgenoten hetzelfde te doen!

  Bij de brief die u ontvangt vindt u ook een overzicht van alle informatieavonden die worden georganiseerd door Glasvezel Buitenaf. Kom alles te weten over de aanleg van glasvezel, de voordelen, voorwaarden, kosten en planning tijdens één van de informatieavonden. Op de website van Glasvezel Buitenaf kunt u uiteraard ook alle informatie terugvinden.


  Toekomstagenda

  Naar aanleiding van het dorpsbelevingsonderzoek, dat in december is uitgevoerd in samenwerking met de Brede Overlegkring Kleine Dorpen (BOKD) en studenten Management van de Leefomgeving van Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden, is een toekomstagenda opgesteld.

  De toekomstagenda bevat de belangrijkste aandachtspunten voor het dorp in de komende jaren. Na de zomer zal de toekomstagenda met de gemeente Aa en Hunze besproken worden en zullen vervolgstappen worden gezet. Als u een bijdrage wilt leveren aan één van de aandachtspunten, dan kunt u contact opnemen met het bestuur.


  Dorpsplein Gasselte

  Het is een tijdje stil geweest rond het dorpsplein. Maar achter de schermen is er hard gewerkt door de werkgroepen. We hadden met de gemeente de afspraak dat er eerst overeenstemming moest zijn over de hoofdlijnen van het plan en de financiering, voordat we de volgende stap konden zetten. In de tussentijd vonden we het lastig om nieuws over de voortgang te melden, het was immers onzeker of de plannen goedgekeurd zouden worden. Maar nu kunnen we gelukkig onze plannen presenteren! Kijk hiervoor op dorpsplein.gasselte-kostvlies.nl.


  Jaarvergadering

  De jaarvergadering is gehouden op 30 mei 2018. De concept notulen zijn hier te lezen.

  Google Maps