Vergadering welstandscommissie Aa en Hunze

Op dinsdag 14 maart 2023 vergadert de onafhankelijke welstandscommissie Aa en Hunze.
De vergadering vindt in principe plaats in het gemeentehuis en begint om 9.00 uur.
De vergaderingen van de commissie zijn openbaar toegankelijk.

De definitieve agenda wordt donderdag 9 maart 2023 vastgesteld. De agenda is uiterlijk vrijdag
10 maart 2023 in te zien via www.aaenhunze.nl

Lees het volledige bericht op de website van de gemeente Aa en Hunze