Binnenkort gratis warmtescan voor inwoners Gasselte en Kostvlies

De Werkgroep Duurzame Energie van Plaatselijk Belang Gasselte-Kostvlies beschikt binnenkort over warmtescanners waarmee inwoners van Gasselte en Kostvlies een warmtescan kunnen maken van hun huis. De werkgroep kan in samenwerking met lokale energiecoaches een eerste energie-advies geven aan de hand van de warmtescans. Zodra de warmtescanners kunnen worden ingezet zal dit uiteraard op onze website komen te staan.