Over Plaatselijk Belang

De Vereniging Plaatselijk Belang Gasselte-Kostvlies is opgericht om de belangen van de inwoners van Gasselte en Kostvlies te behartigen. De vereniging doet dit door zelfstandig initiatieven te realiseren of door deze met de Gemeente Aa en Hunze te bespreken. 

De gemeente Aa en Hunze heeft als doelstelling om via de contacten met Plaatselijk Belang de inwoners van Gasselte en Kostvlies te betrekken bij de beleidsvorming en hen te informeren over gemeentelijke activiteiten. Zo wil het gemeentebestuur voorkomen dat de afstand met de burgers te groot wordt. Plaatselijk Belang Gasselte-Kostvlies is geen politieke partij en heeft geen politieke voorkeur, maar heeft wel regelmatig contact met de lokale politieke partijen om ook aan de politiek duidelijk te maken wat er in Gasselte en Kostvlies leeft.

Omdat het merendeel van de inwoners lid is van Plaatselijk Belang ziet de gemeente de vereniging als een serieus aanspreekpunt. Daarom is het belangrijk dat het bestuur goed op de hoogte is van onderwerpen die u bezig houden, u kunt daarvoor altijd contact opnemen met één van de bestuursleden.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging bedraagt € 4,- per huishouden per jaar. De contributie wordt in het najaar geïnd via automatische incasso of een bankoverschrijving.

Bestuur

Voorzitter

Carlo Hadderingh

voorzitter@gasselte-kostvlies.nl
0599 – 565610
Secretaris

Janet Nieuwenhave

secretaris@gasselte-kostvlies.nl
0599 – 564676
Penningmeester
Arjan Luis
penningmeester@gasselte-kostvlies.nl
LidSander Hadderingh
LidMarc van der Haar
LidAnne-Marie Keizer-Hoefsloot