Een klein gebaar, we zwaaien naar elkaar.

Heeft u ook al zwaaihandjes zien hangen voor de ramen in Gasselte?

De bezoekers van de huiskamer, die vóór de corona in het dorpshuis de Trefkoel bij elkaar
kwamen, zijn onlangs in het zonnetje gezet. De kinderen van verschillende kinderopvangcentra uit de gemeente Aa en Hunze zijn heel druk bezig geweest. In Gasselte hebben de kinderen van kinderopvangcentra ZoBlij en de Hasselbraam hieraan meegewerkt. Ze hebben honderden zwaaihandjes gemaakt voor de bezoekers van de huiskamers waaraan Impuls een bijdrage levert. 

De kinderen hebben hun hand op papier getekend en deze prachtig versierd. Op deze manier hebben zij een zwaaihand gemaakt met de gedachte: ‘we zwaaien naar u’. De bezoekers van de huiskamer konden de zwaaihand op het raam plakken, zodat er naar hen gezwaaid wordt.
Ook nodigt het de voorbijgangers uit om naar hen te zwaaien.


Zwaait u mee?