Enquete deel 2: Duurzame energie Gasselte-Kostvlies

Waarom een vervolg enquête?
In de eerste enquête hebben we de huidige situatie qua energieverbruik en duurzaamheid in Gasselte-Kostvlies in kaart gebracht. Hoeveel aardgas en elektriciteit gebruiken wij gezamenlijk? Welke energie labels hebben onze huizen? Bent u benieuwd naar de resultaten? Deze worden bekend gemaakt via de website van Plaatselijk Belang.


Nu de vervolgstap: een tweede enquête waarin u gevraagd wordt welke stappen u wilt zetten voor energiebesparing in eigen huis. Welke zaken zou u willen doorvoeren? U kunt het aangeven in de enquête. Ook welke hulp u daarbij nodig bent.


Via Plaatselijk Belang kan er een warmtescan van uw huis worden gemaakt om de besparingsmogelijkheden in kaart te brengen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. De uitnodiging hiervoor ontvangt u binnenkort.
Helpt u mee om voor Gasselte-Kostvlies te zoeken naar oplossingen voor de energietransitie en als het mogelijk is daarmee ook geld te besparen? Vul dan nu de enquête in!


Op basis van uw antwoorden zal de werkgroep kijken welke behoeften aanwezig zijn bij de inwoners, welke energiemaatregelen willen zij nemen? waar hebben zij hulp bij nodig? en hoe kan Plaatselijk Belang hierin ondersteunen? Wellicht kunnen we gezamenlijk inkopen of een expert in de arm nemen.

Mogen wij weer een beroep op u doen om uw mening te geven?

Bij voorbaat hartelijk dank!