Enquête: Duurzame energie Gasselte-Kostvlies

Hoe kunnen we samen een toekomst voor Gasselte-Kostvlies met duurzame energie vormgeven? De Vereniging Plaatselijk Belang Gasselte-Kostvlies vraagt u om mee te denken, dit onderwerp gaat ons immers allemaal aan.

Sommige energieprojecten uit het verleden hadden we liever anders gezien. Die kunnen we niet meer terugdraaien. Om ons mooie Drenthe te behouden voor onze kinderen en kleinkinderen zoeken we naar nieuwe invullingen. In 2030 moet Drenthe een kwart van zijn energie duurzaam opwekken. Dat gaan we met z’n allen doen. En we houden zelf de regie.

Op de goed bezochte informatiebijeenkomst over duurzame energie in 2020 in het Dorpshuis merkten we: Gasselte-Kostvlies wil verduurzamen. Aan het eind van de avond heeft een groep enthousiaste inwoners zich gemeld om te onderzoeken hoe dit het beste voor Gasselte en Kostvlies opgepakt kan worden. Wij willen nu een grote stap zetten in dit onderzoek met een enquête: Duurzame energie Gasselte-Kostvlies!

Het onderzoek wordt georganiseerd door Plaatselijk Belang en gaat de gemeente helpen invulling te geven aan de energietransitie op basis van het Klimaatakkoord.

U kunt als inwoner bijdragen aan een toekomst met duurzame energie via bijvoorbeeld energiebesparing, door mee te denken en te participeren in lokale projecten voor het opwekken van duurzame energie. Uw input is belangrijk: we hebben ieders frisse ideeën nodig over hoe we energieverbruik en opwekking in Gasselte-Kostvlies kunnen verduurzamen. Bovendien helpt uw inbreng ervoor te zorgen dat oplossingen van de toekomst worden gedragen door de bevolking.

Met de enquête willen we de huidige situatie ten aanzien van energie inventariseren. Ook vragen we u mee te denken over hoe we een toekomst voor Gasselte-Kostvlies met duurzame energie kunnen vormgeven.

U kunt de enquête invullen tot 15 maart. Ook wanneer u een vraag niet kunt of wilt beantwoorden blijft uw enquête waardevol voor het onderzoek. Opsturen is belangrijker dan volledig invullen. Het invullen van de enquête kan volledig anoniem. Wij vinden het fijn als u uw e-mailadres achterlaat voor verdere communicatie.

De uitkomsten van het onderzoek worden door Plaatselijk Belang gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst. De uitkomsten zullen de basis vormen voor verdere plannen.

Bij verdere vragen kunt u contact opnemen via plaatselijk.belang@gasselte-kostvlies.nl

Bij voorbaat dank. Samen werken we aan een duurzame toekomst voor Gasselte-Kostvlies.