Gemeente gaat bladbakken plaatsen

De bladbakken worden door de gemeente geplaatst in de eerste helft van oktober. Op de website van de gemeente staat een kaart met de locaties van de bladbakken. De bladbakken zijn alléén bedoeld voor blad en niet voor tuinafval zoals takken, coniferen en overig plantenresten. De bladbakken worden, afhankelijk van de weersomstandigheden, opgehaald vanaf begin februari 2021.

Spelregels bladbakken

  • De bladbakken worden (indien nodig) één keer per week geleegd.
  • Het aanbieden van blad in de berm is niet toegestaan.
  • Blad dat toch in de bermen langs de weg wordt verzameld, wordt niet op afroep opgehaald. 
    Dit blad wordt opgeruimd tijdens de bladruimronde óf aan het einde van het bladseizoen.
  • Bladbakken, die geplaatst zijn door inwoners,  worden, indien goed bereikbaar voor de vrachtwagen, door de gemeente aan het eind van het bladseizoen geleegd. 
  • De bladbakken worden alleen binnen de bebouwde kom geplaatst op plaatsen waar (veel) bomen staan. 
  • De bladbakken worden op de, voor de vrachtwagen meest bereikbare en veilige locatie geplaatst. Het is niet toegestaan de bladbakken te verplaatsen of om te draaien.
  • Tijdens het bladseizoen worden geen extra bladbakken geplaatst op door inwoners gewenste locaties. De gemeente inventariseert de wensen voor het plaatsen van extra bladbakken. In het voorjaar van 2021 wordt geëvalueerd en bepaald of in het volgende bladseizoen extra bladbakken worden geplaatst. 

Bladruimen

Naast de bladbakken voeren de gemeente en het werkvoorzieningsschap een bladruimronde in de bebouwde kom uit. 
Het blad wordt in één ronde van de wegen, bermen en gazons geruimd. Het blad in beplantingsvakken wordt niet verwijderd. 

Vanaf 23 november wordt hiermee gestart. In de planning is te zien wanneer het blad wordt geruimd. Deze is te vinden op de website van de gemeente. Door weersomstandigheden kan de planning iets naar voren of naar achter verschuiven. Na de bladronde moet u het blad zelf afvoeren of in de gemeentelijke bladbakken deponeren. De bladronde is in week 6 van 2021 gereed.

Buiten de bebouwde kom wordt geen bladronde uitgevoerd. Aan het einde van het bladseizoen worden bladbulten uit het buitengebied opgehaald en afgevoerd.