Jaarvergadering 2020

Afgelopen woensdag 9 september vond de door corona uitgestelde jaarvergadering plaats waarbij 17 leden en het voltallige bestuur aanwezig waren. In het dorpshuis konden de RIVM-richtlijnen goed nageleefd worden.

Naast het jaarverslag van de secretaris en penningmeester is de begroting vastgesteld en zijn diverse onderwerpen behandeld waaronder de huiskamer, duurzame energie,
KPN zendmast, rotonde/entree Gasselte, speeltuin Vicarislaan, 75 jaar bevrijding en de situatie rondom het Gasselterveld/Nije Hemelriek. Voldoende zaken waar we het komende jaar mee verder kunnen als bestuur en diverse werkgroepen.

Ook heeft een bestuurswissel plaatsgevonden. Tinus Tammenga, sinds 18 april 2011 bestuurslid, is afgetreden. De voorzitter bedankte Tinus voor zijn jarenlange inzet als betrokken inwoner en bestuurslid.

Tinus Tammenga neemt na 9 jaar afscheid als bestuurslid tijdens de jaarvergadering

Als nieuwe bestuursleden zijn benoemd Harm Moek en Marc van der Haar.

Marc van der Haar heeft daarna een korte toelichting gegeven op de door hem vernieuwde website van Plaatselijk Belang Gasselte-Kostvlies. De vergadering was zeer enthousiast hierover.
Er zijn nog ideeën om de website verder te vullen met een tijdlijn over de historie van Gasselte-Kostvlies, een overzicht van de buurtverenigingen, foto’s van mooie plekken en interviews of vragenestafettes te plaatsen.  

Het bestuur na de bestuurswissel