Werkzaamheden rondom Borgerweg-Kerkstraat-Sodemorseweg-Achter de Brinken worden gestart

Aannemer Fuhler begint dinsdag 30 mei met de werkzaamheden rondom de Borgerweg-Kerkstraat-Sodemorseweg-Achter de Brinken. De verwachting is dat de werkzaamheden 16 juni afgerond zijn.

Update:
de gemeente laat weten dat de planning van de werkzaamheden vertraging heeft opgelopen. Meer info over de nieuwe planning volgt z.s.m.

Planning

In de eerste week vinden vooral de voorbereiding plaats, o.a.grondbewerking. Ook de aansluitingen van fiets- en wandelpaden worden gerealiseerd. In de tweede week worden o.a. de wegmarkeringen, de voetpaden met halfverharding, de fietsgeleiders en -stroken en de cirkel op de kruising Borgerweg-Ericapark gerealiseerd.

En toch

Een planning is een planning. Bijvoorbeeld onverwachte weersomstandigheden of uitval van personeel kunnen het spreekwoordelijke roet in het eten gooien. Als de afwijking in de planning ingrijpend is en meerdere dagen in beslag neemt, dan laten wij dat aan betrokkenen en aanwonenden weten.    

Wegafsluiting

Om de cirkel op de kruising Borgerweg-Ericapark te kunnen realiseren wordt deze kruising van 13 tot en met 16 juni afgesloten. Alleen de kruising wordt afgesloten. Doorgaand verkeer via de Borgerweg is dan niet mogelijk. Omleidingen worden met borden aangegeven. De afsluiting wordt ook in De Schakel gepubliceerd. 

Nog even terug

Op maandagavond 23 januari is het ontwerp van de nieuwe inrichting rondom Borgerweg-Kerkstraat-Sodemorseweg-Achter de Brinken gepresenteerd. Het werd een avond met levendige gesprekken tussen inwoners onderling en tussen inwoners en medewerkers van de gemeenten. Dat leverde kaarten op beplakt met “geeltjes” met suggesties en ideeën. 

Uit deze suggesties en ideeën is een rode draad gehaald. Op 2 maart zijn de rode draad en de maatregelen op de website van plaatselijk belang gepubliceerd. 

Daar zijn nog een paar reacties gekomen. Er is o.a. zorg geuit over de halfverharding van de voetpaden. Met name het onderhoud aan het bestaande gedeelte langs Achter de Brinkeng gaf reden tot zorg. Als maatregel hebben we toegevoegd dat we het bestaande pad op gaan knappen en dat pad en het nieuwe gedeelte opnemen in ons meerjaren onderhoudsplan. 

Ook is aangeven dat het jammer is dat de gewenste uitbreiding van de 30 km zone nu niet gerealiseerd kon worden. Wij hadden al genoemd de uitbreiding van de 30 km zone wordt meegenomen in het nieuwe gemeentelijk verkeer- en vervoersplan. Dit plan wordt in 2023 opgesteld. Als tussenoplossing wordt het begin van de 30 km zone verplaatst naar vlak voor de aan te leggen fietsoversteekplaats.  

Maatregelen in het kort

Fietspad Sodemorseweg

Het fietspad wordt een voetpad en wordt de aansluiting van het pad op de Sodemorseweg vlak voor het kruispunt verwijderd. We gaan het voetpad aansluiten op het bestaande voetpad bij het kruispunt. Ter hoogte van de kruising Sodemorseweg-Ericapark wordt markering aangebracht om de fietsers van het fietspad naar de weg te geleiden en van de weg naar het fietspad. 

30 km/uur zone

Het begin van de 30 km zone wordt verplaatst naar vlak voor de aan te leggen fietsoversteekplaats.  

Fietsstroken

We laten het fietspad ongeveer 90 meter zuidelijker aansluiten op de Borgerweg. Op dit punt wordt een fietsoversteek ingericht. Vanuit de richting Borger wordt bij de fietsoversteek een obstakel aangebracht die zorgt voor een wegversmalling. Het obstakel geeft de fietser die vanaf het fietspad de weg opkomt rugdekking. De overgang van het fietspad naar de Borgerweg en de oversteek van de Borgerweg naar het fietspad wordt met belijning en daar waar nodig met borden aangegeven. 

Het bestaande fietspad vanaf de oversteek wordt voetpad met halfverharding. Het voetpad sluit aan op het bestaande voetpad langs Achter de Brinken. Aan dit bestaande pad wordt onderhoud uitvoert. 

Borgerweg-Ericapark

Er wordt een punaise op de kruising aangebracht.

Nog 2 punten waar aan gewerkt wordt

Wateroverlast

De inrichting van de kruising maakt dat bij hevig regenval de kruising werkt als een waterdrempel. Er blijft dan veel water staan. We hebben nog geen oplossing. Mogelijkheden worden verkent en we denken voor de zomer in beeld te hebben wat de oplossing kan zijn.

Wegwijzers

De wegwijzers en routemarkeringen op het kruispunt zijn dusdanig geplaatst dat veel fietsers stil gaan staan dicht op het kruispunt. Wij zijn in overleg met de betrokkenen om een andere geschikte locatie te vinden.

Gemeente Aa en Hunze

gemeente@aaenhunze.nl