AED

In januari 2020 hebben 15 inwoners de jaarlijkse herhalingscursus AED in het dorpshuis gehad.


Bij een vermoeden van een hartstilstand worden deze vrijwilligers door de meldkamer opgeroepen om zo spoedig mogelijk met de AED naar de locatie te gaan om indien nodig te reanimeren, te beademen en de AED in te zetten. 
Er zijn meerdere AED’s in het dorp, zoals bij het dorpshuis, bij het appartementencomplex van de Hoefslag en bij enkele campings.