Duurzame energie

Tijdens een goed bezochte bijeenkomst in Dorpshuis de Trefkoel op 28 februari 2020 hebben een vijftigtal inwoners zich laten informeren over duurzame energie. Plaatselijk Belang had het initiatief genomen voor deze bijeenkomst.

De aftrap werd verricht door wethouder Lambert van de Gemeente Aa en Hunze. Hij ging in op de doelstellingen welke de gemeente heeft gesteld als invulling van het landelijke klimaatakkoord en de regionale doelstellingen. Daarbij maakte hij duidelijk dat de gemeente van mening is dat er geen ruimte meer is voor grote windmolens en hele grote zonneparken. Het beleid van de gemeente stelt daarnaast voorwaarden aan nieuwe initiatieven ten aanzien van de mate van burgerparticipatie in deze initiatieven. Aansluitend lichtte de Energiewerkplaats Drenthe toe welke vormen van burgerparticipatie mogelijk zijn en welke kansen dat voor dorpen biedt. Deze informatie gaf voldoende aanleiding voor de nodige vragen en boeiende discussies tussen de aanwezigen. Aan het eind van de avond heeft een groep enthousiaste inwoners zich gemeld om te onderzoeken hoe het vraagstuk van duurzame energieoplossingen voor Gasselte en Kostvlies opgepakt kan worden. Deze groep zal, als de coronamaatregelen dat weer toestaan, hiermee aan de slag gaan.