Glasvezel

De beschikking over een goede internetverbinding beschouwen we vaak als vanzelfsprekend maar dat geldt helaas niet voor iedereen. In steden en dorpskernen is de infrastructuur vaak prima op orde en bieden leveranciers als Ziggo en KPN internetsnelheden die prima volstaan voor het huidige gebruikt. In de buitengebieden is dit echter lang niet altijd het geval. Wie verder van het dorp af woont kan zomaar te maken hebben met een internetverbinding die zelfs te langzaam is om online bankzaken te regelen of belastingaangifte te doen. Van online video kijken via Netflix of Youtube is dan al helemaal geen sprake.

De afgelopen jaren heeft Plaatselijk Belang Gasselte-Kostvlies met vele vrijwilligers zich ingezet voor realisatie van glasvezel in Gasselte en Kostvlies. Zo is er op 15 november 2017 is een informatie-avond geweest met een presentatie van Verbind Drenthe. De avond werd door veel mensen bezocht. Vervolgens is een werkgroep van circa 12 mensen gevormd en is de interessepeiling in Gasselte-Kostvlies gedaan. Een speciale website is gemaakt, er zijn inschrijfformulieren huis-aan-huis langs gebracht en spandoeken opgehangen om de inwoners te informeren over dit onderwerp. Uit de interessepeiling kwam duidelijk naar voren dat het dorp behoefte heeft aan een snelle, stabiele en toekomstbestendige internetverbinding.

Vervolgens hebben we ons in 2018 aangesloten bij het Drents Glasvezel Collectief (DGC) waarbij zowel de witte (buitengebieden met telefoonlijn) als grijze (dorpskern met kabel) gebieden worden aangesloten in geheel noord-oost Drenthe. De gemeente Aa en Hunze heeft subsidie toegezegd en er is een contract gesloten tussen DGC en Glasvezel buitenaf. In oktober 2018 zijn informatie-avonden gehouden door Glasvezel Buitenaf en contracten afgesloten met inwoners. Voorwaarde voor het doorgaan van het project was dat voldoende aansluitingen werden afgesloten.

Met het halen van het minimumpercentage van 45% aan benodigde glasvezelabonnementen werd in december 2018 duidelijk dat noord-oost Drenthe, inclusief Gasselte en Kostvlies, glasvezel krijgt en daarmee digitaal toekomstbestendig is. De aanleg van glasvezel draagt bij aan de leefbaarheid en het vestigingsklimaat van onze omgeving.

Veel dank aan alle inwoners die een abonnement hebben afgesloten om zo zowel de buitengebieden als woonkernen van snel internet te voorzien. Een mooi staaltje noaberschap!

Bij de afspraken tussen Drents Glasvezel Collectief en Glasvezel Buitenaf is bepaald dat alle ‘dorpsbelangen’ in het gebied € 5,– per aansluiting ontvangen bij doorgang van het project. Op 27 november 2019 zijn de waardecheques uitgedeeld in Grolloo.  Plaatselijk Belang Gasselte-Kostvlies heeft een waardecheque van € 1.940 in ontvangst mogen nemen. Een mooi bedrag waarvan de bestemming nog moet worden bepaald.

In 2019 is de aanleg gestart in het gebied. Inmiddels zijn de eerste glasvezelaansluitingen werkend opgeleverd. Helaas zijn er ook enkele problemen bij de aanleg en activering. Hier wordt hard aan gewerkt en hopelijk zijn deze problemen snel opgelost.