Rotonde / entree dorp

Al enige tijd is Plaatselijk Belang met de gemeente en provincie in gesprek om de rotonde bij Gasselte en daarmee één van de entrees van het dorp, een mooier aanzien te geven.

Voordat hier concreet stappen in gezet kunnen worden, moeten de werkzaamheden voor de windmolens in het Mondengebied eerst afgerond zijn. Het transport hiervoor gaat namelijk over de rotonde. Zodra we dit kunnen oppakken, is het de bedoeling om een werkgroep op te richten om een ontwerp voor de rotonde te maken. Wij zoeken nog vrijwilligers voor deze werkgroep.